Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Havarijní zabezpečení fasády

Prozkoumejte pohotovostní zásah našeho týmu a okamžité havarijní zabezpečení fasády domu v památkové zóně. Vše proběhlo během bleskurychlých 12 hodin. 

Bytový dům ve Zborovské ulici v Praze stojí v památkové zóně, jeho fasáda je bohatá na štukatérskou výzdobu a horní patro zdobené freskami. Fasáda v pražské památkové zóně byla částečně v havarijním stavu a jedna z říms fasády hrozila spadnutím. 

Havarijní zabezpečení fasády historického domu

První zásadou při rekonstrukci fasády v havarijním stavu je její zabezpečení sítěmi a dalšími bezpečnostními prvky, které sníží riziko nehody a dalšího poškození majetku.

Úplně prvním a důležitým administrativním krokem je proto nahlášení havárie na TSK a městskou část. Tento krok zajistí firmě číslo havárie a možnost rychlejšího záboru před domem.

Rekonstrukce fasády

Pomoci horolezecké techniky a výškových prací jsme provedli havarijní zabezpečení fasády, nainstalovali ochranně sítě a bez přerušení provozu v okolí domu odstranili všechny části fasády, které hrozily spadnutím.

Po osekání fasády provedl tým konzervaci obnažených míst fasády. Tento krok je zásadní a když se neprovede, vlivem povětrnostních podmínek pak dochází k rychlé degradaci obnažených části fasády. Způsob konzervace fasád, které není možné hned rekonstruovat, záleží na typu fasády a použitých materiálů. Například v případě vápenocementových omítek je možné použít dostupné penetrace, ale s disperzí do 4 %. 

U čistě vápenných omítek (právě historické fasády) se na zpevnění podkladu místo penetrace používá pačok z vyzrálého vápenného mléka. Špric je pak řídká omítka na prohození fasády a musí být vyroben z čistě vápenných jádrových omítek.