Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Fasády

Výškové práce, rekonstrukce fasád, práce z lana a lešení, realizace a rekonstrukce fasád a jejich sanace patří mezi další stavební činnosti týmu STARWORK.

Ovládáme různé stavební metody a postupy, které je potřeba znát při práci s moderními kontaktními a bezkontaktními fasádami, ale také při rekonstrukcích památkově chráněných budov a jejich historických fasád.

Provádíme rekonstrukce fasád a následující práce:

★ výškové práce a rekonstrukce historických fasád
★ opravy, mytí, revitalizace a nátěry fasád
★ realizace kontaktních a bezkontaktních fasád
★ montáže odvětraných fasád
★ oprava fasád sakrálních staveb
★ štukatérské a zednické práce
★ oprava teras, balkonů a hydroizolace
★ antigraffiti nátěry a chytré fasády
★ zateplování fasád budov z lana
★ zabezpečení rizikových fasád
★ montáže a opravy okapů a svodů
★ úprava zelených fasád

Zajišťujeme také sondáže a chemické rozbory omítek a historických fasád. Podívejte se na některé naše realizace.

…nechť  nás síla provází!


Fasáda před a po rekonstrukci  ► [přetahujte myší středový terč zleva doprava]
Rekonstrukce secesního domu v blízkosti Maiselovy synagogy

Rekonstrukci fasády secesního bytového domu, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, jsme prováděli ve třech etapách. Všechny rekonstrukční práce proběhly za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ. Původně nebyli nakloněni práci z lana, ale finální výsledek týmu Starwork je přesvědčil o opaku. Dům se totiž nachází v pražské […]

více »

Rekonstrukce rezidenčního domu RIVA na Letné

Rekonstrukci fasády rohového bytového domu RIVA v Praze na Letné provedl tým STARWORK z lešení a tak, aby rekonstrukce architektonicky cenné fasády proběhla v souladu s normami pražských památkářů. Rezidenční dům RIVA v žádané lokalitě na pražské Letné pochází z roku 1914 a je inspirován italskou architekturou. Dům se jmenuje po italském městě v blízkosti Lago […]

více »

Rekonstrukce bytového domu v pražské památkové zóně

Dokončili jsme rekonstrukci bytového domu v památkové zóně v centru Prahy. Podívejte se na výsledek a postup prací. Kromě náročných architektonických prvků a bosáží různých velikostí jsme se museli také vypořádat se sanací střešní římsy domu ► [chyťte myší středový terč a přetahujte zleva doprava]

více »

Rekonstrukce rohového bytového domu

Podívejte se na novou fasádu rohového bytového domu v pražské ulici Kralická, kterou jsme právě dokončili ► [přetahujte myší středový terč zleva doprava]

více »

Rekonstrukce fasády v pražských Vršovicích

Dokončili jsme rekonstrukci architektonicky zajímavé fasády rohového domu v blízkosti Heroldových sadů a Vršovického náměstí. Všechny práce na fasádě jsme provedli horolezeckou technikou bez potřeby stavby lešení. Každý den probíhal úklid veřejného prostranství. Po skončení pracovní doby nebylo po stavbě ani stopy. Aktuálně pracujeme na rekonstrukci střechy tohoto bytového domu. GALERII a SLIDESHOW “před a po” naleznete níže ↓ ↓ ↓ […]

více »

Kompletní rekonstrukce kulturní památky Vily Kamila

Provádíme kompletní rekonstrukci kulturní památky Vily Kamila. Secesní vila se zahradou z doby kolem roku 1905 je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek v Praze a má za sebou dlouhou historii. Ve vile kdysi žil spisovatel Antal Stašek se svou ženou Kamilou. Několik let zde žil také spisovatel, a jejich syn, Ivan Olbracht se svou […]

více »

Rekonstrukce fasády Paralelní Polis

Zrekonstruovali jsme fasádu Paralelní Polis v šibeničním termínu těsně před konáním jednoho z největších hackerských kongresů na světě.  Největší výzva zakázky? Donutit prodejce barev, aby trefil černý odstín fasády. Povedlo se nám to! Chtěli jsme perfektní výsledek, aby měli hackeři před Hackers Congress Paralelní Polis 2017 dům pěkně ve vůni. Proto jsme si zavolali na […]

více »

Rekonstrukce fasády novorenesanční budovy Národního domu

léto 2014 | Při opravě fasády Národního domu na Vinohradech jsme museli být stejně obezřetní jako u rekonstrukce historické střechy chráněné UNESCO v Třebíči. Novorenesanční budova Národního domu na Náměstí Míru v Praze , která se nachází za kostelem svaté Ludmily, totiž patří mezi kulturní památky. Práce na rekonstrukci jsme provedli za plného provozu budovy a rušné ulice. Provedené […]

více »

Rekonstrukce fasády památkově chráněného secesního domu

podzim/zima 2015 | Dokončili jsme celkovou rekonstrukci památkově chráněné secesní fasády u Veletržního paláce v Praze. Všechny práce, včetně přípravy materiálu, probíhaly nad prvním patrem lešení. Stavba tak neomezovala chod obchodů v přízemí. Vzhledem ke složitosti fasády, na které úplně chyběly rovné plochy, náš tým odstranil zvětralé omítky s velkou pečlivostí. Třetina všech zdobných prvků musela být však znovu vytvořena. […]

více »

Rekonstrukce fasády bytového domu na Smíchově

květen 2015 | Rekonstrukci v ulici Kroftova 7 v Praze v první památkové zóně jsme získali na základě vedlejší reference ve stejné ulici, která se bytovému družstvu velice líbila. Provedené práce – mytí a osekání fasády – penetrace a špric – jádrové opravy – osekání soklu a římsy – rekonstrukce soklu a římsy – sanační omítka soklu […]

více »

Oprava fasády a ozdobných architektonických prvků v Praze

podzim 2014 | Celková rekonstrukce fasády domu na Smíchově v Praze. Provedené práce – odstranění zvětralé omítky – reprofilace původních struktur fasády vápenocementovými omítkami – výměna klempířských prvků – štukování plochy fasády – oprava sámových žlabů a atik – nátěr silikátovou fasádní barvou

více »

Oprava fasády a architektonických prvků secesního domu

léto 2014 | Kompletní rekonstrukci secesní historické fasády domu v Praze jsme provedli během 40 dní v létě roku 2014. Vymalovat každou bosáž, šambránu a klasický secesní motiv andělů nad vstupem do budovy, nám dalo pořádně zabrat. Komplikované architektonické prvky secesních fasád totiž zvětšují plochu omítek až dvakrát. Provedené práce ► oprava příčin zatékání a odstranění nesoudržných omítek […]

více »

Úprava zelené fasády domu v Itálii

jaro 2014 | Jezdíme také do přímořských a jiných krajin, ale i dovolenou si rádi zpestříme prací. Zde jsme na nádherné hotelové vile v Itálii upravovali zelenou fasádu a revitalizovali palmovou zahradu. Ostatně, tato vila se zelenou fasádou, která stojí v úpatí svažitého kopce, je ukázkovým příkladem splynutí stavby s jejím místním kontextem. Nemyslíte?

více »

Oprava fasády Hotelu v pražské Nerudově ulici

podzim 2013 | Pražská Nerudova ulice byla v historii součástí Královské cesty, kterou chodil korunovační průvod českých králů. My jsme v ulici provedli opravu části štukatérské výzdoby hotelu čistě vápennou maltou, opravu střechy a prejzové krytiny a sanaci podmáčeného zdiva. Všechny práce jsme provedli z lana bez narušení provozu luxusního hotelu. Provedené práce – oprava vápenných […]

více »

Oprava fasády hotelu v centru Prahy

léto 2013 | Kompletní rekonstrukci fasády hotelu na Praze 1 jsme provedli horolezeckou technikou bez narušení provozu hotelu. Provedené práce – osekání fasády – rekonstrukce říms a štukatérských prvků – zednické práce na fasádě – mytí fasády – nátěr fasády

více »

Oprava fasády vnitrobloku v ulici Jana Masaryka

únor a březen 2016 | Fasádu vnitrobloku domu v Praze jsem rekonstruovali z lana a pod ochranou sítí. Odstranili jsme nesoudržné omítky a kompletně zrekonstruovali celou fasádu. Jak se vám líbí? Provedené práce: – odstranění téměř 100% omítek – přízemí ošetřeno sanační omítkou – výměna všech klempířských prvků 1. Fáze rekonstrukce 2. Fáze rekonstrukce

více »

Oprava fasády dvora domu vápennými omítkami

březen 2014 | Rekonstrukce vápenné fasády dvora domu v blízkosti Karlova mostu v Praze. Provedené práce – odstranění nesoudržných omítek – reprofilace původních říms, rámů a jiných struktur – vápenný fasádní nátěr Galerie

více »

Havarijní osekání fasády z lešení pod ochrannou sítí

jaro 2014 | Fasádu secesního bytového domu v rušné ulici Svornosti na Smíchově jsme opravili a havarijně zabezpečili odstraněním zvětralých omítek . Práce jsme provedli z lana pod ochrannou sítí, tak abychom neomezili provoz v ulici. Provedené práce – odstranění zvětralých omítek – hloubková penetrace – vápenocementový špric

více »

Rekonstrukce římsy hlavní budovy statku v Hanově

Jaro 2018 Náš tým provedl obnovu a znovuvytvoření původní římsy hlavní budovy statku v Hanově, který se po revoluci vrátil majiteli. Římsa má ručně tahaný profil a je z čistě vápenných omítek. Galerie ►

více »

Oprava fasády dvora a klempířských prvků Hotelu v Praze

podzim 2013 | Extrémně zvětralou dvorní fasádu jsme opravili z lana za jeden měsíc, aniž bychom omezili chod hotelu. Práce navazovaly na rekonstrukci fasády hotelu, na kterou se můžete podívat zde. Provedené práce – zednické opravy rovné fasády z lana – oprava napojení vzduchotechniky – oprava klempířských prvků

více »

Havarijní osekání fasády domu na Masarykově nábřeží

duben 2012 | Vzhledem k  havarijnímu stavu fasády a prejzové střechy domu u náplavky v Praze jsme opravy provedli jak z lana, tak z pracovní plošiny. Provedené práce – zabezpečení fasády – zabezpečení prejzové krytiny, římsy a střechy – osekání komínů v havarijním stavu

více »

Havarijní oprava korunní římsy

květen 2013 | Práci na  dome v Praze Vršovicích jsme provedli z pracovní plošiny z důvodu nestabilní prejzové střechy, která byla riskantní pro práci z lana. Provedené práce – oprava izolace korunní římsy – rekonstrukce korunní římsy – nátěr římsy

více »