Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce římsy Kláštera křižovníků v centru Prahy

Zrekonstruovali jsme korunní římsu v hlavní lodi Kláštera křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě v Praze. Klášter rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou při kostele svatého Františka z Assisi se nachází v samotném srdci Prahy, opírá se o Karlův most a jeho stavba byla zahájena již v roce 1252.

Klášter kdysi tvořil i špitál, ve kterém se řád staral o poutníky a nemocné. Proto se také nacházel na křižovatce Karlova mostu u hlavní cesty na staroměstské tržiště. Ve spolupráci s restaurátory jsme provedli rekonstrukci korunní římsy interiéru kostela svatého Františka z Assisi přímo pod dominantní měděnou kopulí, kterou můžete vidět například z Karlova mostu.

Rekonstrukce římsy proběhla v rámci celkové rekonstrukce interiéru a osvětlení kostela. Tým Starwork kompletně zrekonstruoval celou korunní římsu z opuky v hlavní lodi kostela. Římsu jsme omítli čistě vápennými omítkami a provedli na ní povrchovou úpravu hlazenou mramorovou omítkou.

Ve finále nás také čekala montáž osvětlení římsy, interiéru kaple a výzdoby. Všechny práce jsme prováděli z lana a s důstojností hodné tohoto krásného místa. Starwork byli k rekonstrukci přizváni na základě jedinečných referencí  rekonstrukcí historických budov a památek, střech a staveb chráněných UNESCO.

Podívejte se třeba na rekonstrukci střechy staré kovárny Strahovského kláštera nebo na rekonstrukci historické střechy v Třebíči chráněné UNESCO.

Provedené práce

★ rekonstrukce korunní římsy z opuky
★ omítnutí římsy čistě vápennými omítkami
★ povrchová úprava provedena jemnou hlazenou mramorovou omítkou
★ montáž osvětlení interiéru kopule kostela
★ osvětlení výzdoby a soch kostela