Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce střechy kostela sv. Františka z Assisi

Rekonstrukce střechy kostela sv. Františka z Assisi nás přivedla do boje s elektrolytickou korozí. Každý zkušený klempíř ví, že měď na střeše nepatří nad pozinkovaný plech. Prozkoumejte další z projektů, při kterém zachraňujeme věže kostela.

Proč dává měď knockout pozinkovaným plechům? Díky elektrolytické korozi. Při elektrolytické korozi dochází k rozrušování kovů vlivem elektrolýzy, kterou způsobuje špatná kombinace materiálů.

Vrchol věží kostela byl z mědi, zatímco spodní část věže z pozinkovaných plechů s nevhodným nátěrem. Voda, přitékající z měděných plechů na pozinkovaný plech, tak způsobovala silnou korozi pozinku, docházelo ke snížení funkčnosti střechy a zatékalo do ní.

Jak jsme zachránili věže kostela před korozí

Pozinkované plechy věží kostela jsme v první fázi rekonstrukce střechy vyčistili vysokotlakým tryskáním vodním paprskem a plechy důkladně obrousili. Následně jsme plechy odmastili a opatřili základním epoxidovým nátěrem. 

Na epoxidový nátěr jsme ve dvou vrstvách aplikovali  ochranný polyuretanový nátěr, který zabrání nežádoucí elektrolytické korozi a prodlouží životnost střechy. Na měděnou okapnici a rozhraní mezi mědí a pozinkem jsme přidali olověné pásky. Ty neutralizují vodu a částečně chrání před elektrolytickou korozí střechy.

Rekonstrukce střechy kostela odhalila Tesaříka Krovového

Tým STARWORK přelétl po záchraně velké věže kostela před elektrolytickou korozí na rekonstrukci malé kostelní věžičky. Při odhalení krovu věžičky jsme narazili na galaktické impérium tesaříků. 

Tesařík a dřevěný krov nejsou ideálními partnery.  Starý krov kompletně rozežral včetně tesařských konstrukcí a stolic, na kterých věžička stojí. Tesaříkovo galaktické impérium napadlo i okolního krov a jeho invaze zhoršila stabilitu kostelní věžičky.

Chcete vědět, jak zatočíme s tesaříkovým impériem? Počkejte si na druhý díl rekonstrukce střechy kostela.

chci nechat rekonstrukci střech na profesionálech ★

Postup práce na rekonstrukci věže kostela

Prozkoumejte proměnu střešní věže kostela ve čtyřech fotografiích. Na první fotografii můžete vidět první fázi odstraňování starého nátěru a čištění věže kostela. Na druhé fotografii pak odmaštěné střešní plechy připravené k dalším nátěrům. Na poslední fotografii pak najdete finální podobu rekonstrukce věže kostela. Jak se vám líbí?