Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce secesního domu v blízkosti Maiselovy synagogy

Rekonstrukce secesní fasády bytového domu, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, proběhla ve třech etapách.

Všechny rekonstrukční práce proběhly za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ. Původně nebyli nakloněni práci z lana, ale finální výsledek týmu Starwork je přesvědčil o opaku. Dům se totiž nachází v pražské památkové zóně.

Rok a půl trvající rekonstrukce byla realizována čistě vápennými omítkami a za dodržení starých řemeslných postupů. Aby se dostálo správnému technologickému postupu, museli jsme dodržovat nutné časové prodlevy pro správně vyzrávání použitých materiálů.

Tři etapy rekonstrukce secesní fasády:

1. Přípravné práce:

★ odstranění nesoudržných omítek
★ mytí fasády vapkou
★ sanace vápenným mlíkem (pačokem)
★ podhoz z vyzrálé čistě vápenné malty

2. Rekontrukce fasády:

★ reprofilace čistě vápenných jádrových omítek
★ čistě vápenné štuky
★ opravy klempířských prvků
★ injektáže

3. Finalizace fasády:

★ obnova prejzových říms
★ opravy štukatérských prvků
★ nátěr a revitalizace fasády

Čtvrtá fáze rekonstrukce fasády – finální nátěr ►

První tři fáze rekonstrukce fasády ►