Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce fasády památkově chráněného secesního domu

Dokončili jsme celkovou rekonstrukci fasády u Veletržního paláce v Praze. Rekonstrukce secesní fasády a všechny výškové práce, včetně přípravy materiálu, probíhaly nad prvním patrem lešení, aby stavba neomezovala chod obchodů v přízemí. 

Rekonstrukce secesní fasády

Na složité památkově chráněné fasádě úplně chyběly rovné plochy. Tým STARWORK odstranil zvětralé omítky s velkou pečlivostí. Třetina všech zdobných prvků musela být však znovu vytvořena.

Ponechané omítky jsou ochuzené o původní pojivo, ale nedostatek jsme vyřešili napuštěním omítek zpevňovačem POROSIL ZTS ve třech krocích a injektáží štukatérských prvků.

Nátěr silikátovou fasádní barvou s minerálním zrnem Keim Soldalit Grob náš tým nanesl točením malířskou štětkou. Tím jsme vytvořili žádoucí patinu povrchu.

Provedené práce

★ rekonstrukce bosáží, šambrán, špalet, frontonů, balustrád, ozdobných říms a dalších prvků fasády jádrovou omítkou
★ štuk celé plochy fasády pro zajištění jednotného vzhledu
★ vybourání staré skladby balkonů
★ vyztužení konstrukce balkonů
★ hydroizolace balkonů folií s 20-ti letou zárukou PROTAN G
★ kamenná dlažba na terče
★ opravy, mytí, revitalizace a nátěry fasád

GALERIE ►

Podívejte se také na další rekonstrukci secesní fasády bytového domu na Smíchově.