Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce secesního domu v blízkosti Maiselovy synagogy

Rekonstrukci fasády secesního bytového domu, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, jsme prováděli ve třech etapách.

Všechny rekonstrukční práce proběhly za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ. Původně nebyli nakloněni práci z lana, ale finální výsledek týmu Starwork je přesvědčil o opaku. Dům se totiž nachází v pražské památkové zóně.

Rok a půl trvající rekonstrukce čistě byla realizována vápenými omítkami a za dodržovení starých řemeslných postupů. Aby se dodržel správný technologický postup, museli jsme dodržovat nutné časové prodlevy pro správně vyzrávání použitých materiálů.

Celkem proběhly 3 etapy rekonstrukce:

1. Přípravné práce:

★ odstranění nesoudržných omítek
★ mytí fasády vapkou
★ sanace vápenným mlíkem (pačokem)
★ podhoz z vyzrálé čistě vápenné malty

2. Rekontrukce fasády:

★ reprofilace čistě vápenných jádrových omítek
★ čistě vápenné štuky
★ opravy klempířských prvků
★ injektáže

3. Finalizace fasády:

★ obnova prejzových říms
★ opravy štukatérských prvků
★ nátěr a revitalizace fasády

Podívejte se na celý průběh rekonstrukce ►