Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce skleněné fasády

Prozkoumejte další z rekonstrukcí našeho týmu, kdy jsme zachránili předsazenou skleněnou fasádu prestižní kancelářské budovy Hradčanská Office Center v Praze. Rekonstrukce skleněné fasády z dílny STARWORK.

Havarijní zabezpečení a oprava předsazené skleněné fasády kancelářské budovy v Praze na Hradčanské nám dala zabrat. Stav skleněné fasády nad výlezem z metra, kam směřuje hodně turistů a Pražanů, ohrožoval provoz pod budovou. Museli jsme tak dbát na maximální bezpečnost práce, postarat se o rychlý zábor okolo kancelářské budovy a postavit bezpečnostní koridor pro pěší.

Předsazená skleněná fasáda trpěla nedokonalým kotvením skel a hrozilo jejich zřícení. Některá skla byla prasklá nebo u nich docházelo k delaminaci, tedy k procesu oddělování vnitřních vrstev materiálů. Skla jsou totiž slepená ze dvou vrstev, časem dochází k vniku vzduchu, tvorbě bublinek a k oddělování obou vrstev skel.

Rekonstrukce skleněné fasády

Praskliny vytvářely bezpečnostní riziko a hrozilo zřícení skel  na frekventovanou komunikaci a výlez z metra. Při rekonstrukci jsme museli postavit bezpečnostní koridory pro pěší u výlezu z metra. S pomocí speciálních lehkých jeřábů a horolezecké techniky jsme poškozená skla demontovali a následně opravili kotvení skel.

V první fázi jsme odstranili krytí kotev skleněných tabulí. Skleněné tabule jsme upevnili na pneumatickou přísavku umístěnou na rameni jeřábu. Skla od fasády pak oddělovali zkušení výškaři z lana, aby se se skly manipulovalo se vší opatrností a nedošlo k jejich zřícení. Ve druhé fázi jsme pak opravili původní kotvení skel.

Rekonstrukce střešních žlabů

Součástí rekonstrukce předsazení skleněné fasády byla také oprava střešních žlabů a rekonstrukce odvodnění střechy. Odstranili jsme původní konstrukce žlabů a změnili nevyhovující spádování žlabů. Zároveň jsme vytvořili nové exteriérové a interiérové vpusti.

S pomocí viplanylových plechů a PVC hydroizolací jsme nové žlaby vyložili. Museli jsme také obnovit původní hliníkové obložení atiky. Po dokončení těchto prací jsme pak osadili zábrany proti ptactvu a holubům.

Prozkoumejte další reference týmu STARWORK nebo nás kontaktujte pro bezplatnou konzultaci vaší rekonstrukce.