Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Sanace železničního viaduktu u Sazomína

Prozkoumejte rekonstrukci a sanaci malebného železničního viaduktu u Sazomína, který slouží téměř sedmdesát let. Sanace železničního viaduktu proběhla z lana a za provozu železniční tratě, která vede ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova.

Železniční viadukt u Sazomína vede přes řeku Oslavu a nachází se přibližně sedm kilometrů od Žďáru nad Sázavou. Most je v provozu už od roku 1953, kdy na něm začal jednokolejný provoz a o pět let později přibyla dvojkolejná trať.

Aby mohl zůstat viadukt v provozu i během rekonstrukce, musí být stavebníci proškolení pro vstup do kolejiště. Pro STARWORK žádný problém. Jsme totiž specialisté na rekonstrukce a sanace z lana, práci v těžko dostupných terénech, rekonstrukce v továrních provozech a extrémních podmínkách. 

Sanace železničního viaduktu vyžaduje odbornost a zručnost

Sanace a rekonstrukce mostu proběhla za provozu vlakové tratě. Rychlíky musely snížit svou běžnou rychlost přes viadukt ze 120 km/h na 70 km/h, aby byla práce na mostě bezpečnější. 

Spodní část mostních oblouků je u viaduktu zděná z kamenných kvádrů a horní část mostu pak betonová. Tým musel z lana prořezat armatury, které spojují dilatační celky mostu. Rekonstrukce viaduktu pak vyžadovala  sanaci betonových konstrukcí a opravu nefunkční hydroizolace mostní konstrukce.

Největší výzvou sanace mostu byla oprava špatně provedené dilatace mostních pilířů a nosníků. Ta měla za následek odpadávání velkých kusů betonu z mostních nosníků. Tým provedl injektáže pracovních spár a dilatací mostních konstrukcí. Jednalo se o epoxidové injektáže do kaveren (mostních dutin) a injektáže pružných polyuretanových pryskyřic do dilatačních spár.

Sanace železničního viaduktu je rozdělena pro správný stavební postup do dvou fází. První fáze trvala šest týdnů (rekonstrukce pravé a levé strany mostu). Druhá fáze je pak plánována na jaře 2023 a měla by trvat dva měsíce.

Provedené práce ►

★ oprava špatně provedené dilatace mostních pilířů a nosníků
★ injektáže pracovních spár a dilatací mostních konstrukcí
★ sanace viaduktu
★ epoxidové injektáže do kaveren
★ injektáže pružných polyuretanových pryskyřic do dilatačních spár
★ oprava laťování