Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Reference

Výškové práce a rekontrukce historických a architektonicky složitých fasád jsou naší doménou. Prohlédněte si reference rekontrukcí fasád, rekontrukcí střech, montáže nebo sanační práce týmu STARWORK. 

Jsme tým zkušených stavařů, kteří milují práci ve výškách, z lana i lešení. Nezalekneme se rekontrukce architektonicky náročných fasád, historicky cenných budov nebo stovky let starých sakrálních staveb.

Kvalitu provedení našeho díla a výškových prací dosud nezpochybnila žádná velká reklamace. Reklamační oddělení Starwork tak má stále prodlouženou dovolenou na relaxační palubě Hvězdy smrti.

Zabýváme se těmito stavebními činnostmi:

★ výškové práce a rekonstrukce historických fasád
★ opravy, mytí, revitalizace a nátěry fasád
★ realizace kontaktních a bezkontaktních fasád
★ pokrývačské, klempířské a tesařské práce
★ rekonstrukce šikmých střech a krovů
★ oprava střech historických a sakrálních staveb
★ sanace bytových a veřejných budov
★ rekonstrukce a sanace nosných konstrukcí staveb/budov
★ sanace fasád, omítek a vlhkého zdiva

…a mnoha dalšími stavebními činnostmi.

…nechť  nás síla provází!

Fasády

Rekonstrukce secesního domu v blízkosti Maiselovy synagogy

Rekonstrukci fasády secesního bytového domu, který má společnou fasádu s Maiselovou synagogou – významnou pražskou památkou bývalého židovského města, jsme prováděli ve třech etapách. Všechny rekonstrukční práce proběhly za dohledu Ústavu památkové péče a NPÚ. Původně nebyli nakloněni práci z lana, ale finální výsledek týmu Starwork je přesvědčil o opaku. Dům se totiž nachází v pražské […]

více »

Střechy

Rekonstrukce střechy bývalé kovárny ve Strahovském klášteře

Léto 2018 V areálu Strahovského kláštera jsme zrekonstruovali tesařské konstrukce střechy zanedbaného objektu strahovské kovárny. Objekt bude v budoucnu zrekonstruován na dva byty a kancelářské prostory. Tým STARWORK provedl výměnu složitých spojů krovu, konkrétně krokví a vazných trámů. Při rekonstrukci jsme pro náhrady použili autentické starší trámy, které jsme ručně přitesávali přímo na stavbě tesařskou sekerou […]

více »

Montáže

Montáž závěsného lešení v ulici Na Poříčí

Léto 2018 V centru Prahy provedl tým STARWORK montáž závěsného lešení horolezeckou technikou v ulici Na Poříčí hned naproti obchodnímu domu Bílá labuť. Tento slavný obchodní dům patřil v době svého vzniku k největším a nejmodernějším obchodním domům střední a východní Evropy. Závěsné lešení, které jsme montovali, sloužilo jako zabezpečení střechy při její rekonstrukci a zároveň […]

více »

Sanace

Sanace nosných betonových konstrukcí Žďákovského mostu

Letos jsme provedli sanaci nosných betonových konstrukcí Žďákovského mostu, který vede pře přehradu Orlík. Sanaci jsem prováděli ve spolupráci s firmou TESAN. Celková délka mostu je 541 metrů a vzdálenost betonových patek mostu 330 metrů.

více »