Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Reference

Prohlédněte si reference fasád, střech, montáže a sanační výškové práce týmu STARWORK. Kvalitu provedení našeho díla a výškových prací dosud nezpochybnila žádná reklamace. Reklamační oddělení má tak stále prodlouženou dovolenou na relaxační palubě Hvězdy smrti.

…nechť  nás síla provází!

Fasády

Rekonstrukce římsy hlavní budovy statku v Hanově

Jaro 2018 Náš tým provedl obnovu a znovuvytvoření původní římsy hlavní budovy statku v Hanově, který se po revoluci vrátil majiteli. Římsa má ručně tahaný profil a je z čistě vápenných omítek. Galerie ►

více »

Střechy

Rekonstrukce střechy bývalé kovárny ve Strahovském klášteře

Léto 2018 V areálu Strahovského kláštera jsme zrekonstruovali tesařské konstrukce střechy zanedbaného objektu strahovské kovárny. Objekt bude v budoucnu zrekonstruován na dva byty a kancelářské prostory. Tým STARWORK provedl výměnu složitých spojů krovu, konkrétně krokví a vazných trámů. Při rekonstrukci jsme pro náhrady použili autentické starší trámy, které jsme ručně přitesávali přímo na stavbě tesařskou sekerou […]

více »

Montáže

Montáž závěsného lešení v ulici Na Poříčí

Léto 2018 V centru Prahy provedl tým STARWORK montáž závěsného lešení horolezeckou technikou v ulici Na Poříčí hned naproti obchodnímu domu Bílá labuť. Tento slavný obchodní dům patřil v době svého vzniku k největším a nejmodernějším obchodním domům střední a východní Evropy. Závěsné lešení, které jsme montovali, sloužilo jako zabezpečení střechy při její rekonstrukci a zároveň […]

více »

Sanace

Sanace nosných betonových konstrukcí Žďákovského mostu

Letos jsme provedli sanaci nosných betonových konstrukcí Žďákovského mostu, který vede pře přehradu Orlík. Sanaci jsem prováděli ve spolupráci s firmou TESAN. Celková délka mostu je 541 metrů a vzdálenost betonových patek mostu 330 metrů.

více »