Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Rekonstrukce fasády památkově chráněného secesního domu

 

podzim/zima 2015 |


Dokončili jsme celkovou rekonstrukci památkově chráněné secesní fasády u Veletržního paláce v Praze. Všechny práce, včetně přípravy materiálu, probíhaly nad prvním patrem lešení. Stavba tak neomezovala chod obchodů v přízemí. Vzhledem ke složitosti fasády, na které úplně chyběly rovné plochy, náš tým odstranil zvětralé omítky s velkou pečlivostí. Třetina všech zdobných prvků musela být však znovu vytvořena.

Ponechané omítky jsou ochuzené o původní pojivo. Nedostatek jsme vyřešili napuštěním omítek zpevňovačem POROSIL ZTS ve třech krocích a injektáží štukatérských prvků. Nátěr silikátovou fasádní barvou s minerálním zrnem Keim Soldalit Grob náš tým nanesl točením malířskou štětkou, čímž jsme vytvořili žádoucí patinu povrchu.

Provedené práce

– rekonstrukce bosáží, šambrán, špalet, frontonů, balustrád, ozdobných říms a dalších prvků fasády jádrovou omítkou

– štuk celé plochy fasády pro zajištění jednotného vzhledu

– vybourání staré skladby balkonů

– vyztužení konstrukce balkonů

– hydroizolace balkonů folií s 20-ti letou zárukou PROTAN G

– kamenná dlažba na terče


GALERIE ►