Z lana cokoliv
Starwork
  • English

Jak se dělá krásná teracová omítka

Teraco je výraz pro směs cementu a ušlechtilých kamenných drtí a barviv, která se používá v kamenictví a stavebnictví k tvorbě povrchů, litých dlažeb, ale i architektonicky zajímavých omítek a fasád. Takové omítce se pak říká teracová omítka, patří k náročnějším stavebním metodám a jsou řemeslným kumštem. Starwork jsou na teracové omítky profesionálové.

Teracové omítky nalezneme na mnoha typech budov, od těch průmyslových, přes bytové domy, ale také kostely až po rodinné vily. Teracové omítky byly oblíbené také v období první republiky. Právě z této doby pochází luxusní vila v rondokubistickém stylu na pražských Vinohradech, kterou Starwork letos kompletně zrekonstruovali, ale hlavně ji ozdobili novými teracovými omítkami.

Teracové omítky na prvorepublikové vile

Autorské teracové omítky tvoří třímetrový sokl přízemí čtyřpatrové vily. Jedná se o designové omítky, které jsou vytvořeny nanesením směsi různých druhů kamene a cementu. Po vytvrdnutí se omítky broušením a pemrlováním opracují do finální podoby. Teracové omítky jsou choulostivé na změny teplot a vlhkosti a je nutné dodržet dlouhé doby vyzrávání pro jejich dokonalost.

Důležitou a nákladnou součástí teracových omítek je podklad, na který se nanáší. Ten je tvořen vysokopevnostními armovanými maltami v případě omítek, a kvalitně provedenými litými betony v případě podlah.

Tvorba omítek u vinohradské vily nakonec trvala sedm měsíců a museli jsme k realizaci přistoupit v zimním období. Postavili jsme tak kolem fasády stany, ve kterých byla udržována stálá vlhkost a teplota. Jedním ze zásadních postupů při tvorbě teracových omítek je jejich precizní a zdlouhavé opracovávání kamenickým kladivem do výsledné podoby symetrického povrchu. Podívejte se na fotoreport z kompletní rekonstrukce této prvorepublikové vily na Vinohradech.